Ảnh sự kiện

Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010

 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai trương Trang tin Điện tử Chương trình 135
 • Đại biểu phát biểu tại Lễ Khai trương Trang tin Điện tử Chương trình 135 năm 2008
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ấn nút khai trương Trang tin Chương trình 135
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử phát biểu tại Lễ Khai trương Trang tin Điện tử Chương trình 135 năm 2008
 • Các đại biểu tham dự Lễ Khai trương Trang tin Điện tử Chương trình 135 năm 2008
 • Chương trình 135 đưa điện đến với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi
 • Chương trình 135 đưa điện đến với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi
 • Chương trình 135 đưa điện đến với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi
 • Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xã, ấp, cộng đồng nâng cao năng lực trong thực hiện Chương trình 135 tại tỉnh Hậu Giang năm 2001
 • Bà con các dân tộc được chăm sóc sức khỏe
 • Người dân được vay vốn tín dụng theo Chương trình 135 để phát triển sản xuất
 • Chương trình 135 hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ việc làm cho người dân
 • Chương trình 135 hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ việc làm cho người dân
 • Chương trình 135 hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất
 • Chương trình 135 hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất
 • Chương trình 135 hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất
 • Chương trình 135 hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất
 • Vườn Thanh Long trĩu quả là thành quả từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135
 • Chương trình 135 hỗ trợ con giống cho bà con phát triển kinh tế
 • Chương trình 135 hỗ trợ con giống cho bà con phát triển kinh tế
 • Chương trình 135 hỗ trợ con giống cho bà con phát triển kinh tế
 • Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư xây dựng trường học
 • Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư xây dựng trường học
 • Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư xây dựng trường học
 • Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư xây dựng trường học
 • Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi
 • Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi
 • Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi-01
 • Những cung đường mới tiếp tục được Chương trình 135 giai đoạn II đầu tư xây dựng
 • Đường giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho bà con phát triển giao thương, buôn bán hàng hóa
 • Đường giao thông được đầu tư bằng vốn Chương trình 135 tại Thanh Hóa
 • Niềm vui của các em học sinh khi có đường bê tông từ Chương trình 135, giúp việc đến trường thuận lợi hơn rất nhiều
 • Công trình đường giao thông từ vốn Chương trình 135 giúp việc đi lại của người dân vùng miền núi được thuận lợi
 • Đường bên tông Chương trình 135 giúp bộ mặt nông thôn khang trang hơn
 • Công nhân thi công đường bên tông Chương trình 135
 • Chương trình 135 giai đoạn II tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó chú trọng phát triển hệ thống đường giao thông
 • Nông thôn vùng DTTS như được khoác lên mình một tấm áo mới từ sự hỗ trợ của Chương trình 135
 • Hệ thống trường học, trạm y tế được Chương trình 135 đầu tư, giúp con em DTTS có điều kiện được học tập, bà con các dân tộc được chăm sóc sức khỏe y tế
 • Hệ thống trường học, trạm y tế được Chương trình 135 đầu tư, giúp con em DTTS có điều kiện được học tập, bà con các dân tộc được chăm sóc sức khỏe y tế
 • Người dân được hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nghề
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Đường 135 đi đến những vùng có địa hình rất khó khăn, hiểm trở
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Hệ thống giao thông vùng đồng bào DTTS được Chương trình 135 đầu tư hiệu quả, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân
 • Chương trình 135 đầu tư hệ thống điện lưới toàn diện, đến từng hộ gia đình đồng bào DTTS
 • Chương trình 135 đầu tư hệ thống điện lưới toàn diện, đến từng hộ gia đình đồng bào DTTS
 • Chương trình 135 đầu tư hệ thống điện lưới toàn diện, đến từng hộ gia đình đồng bào DTTS
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Hệ thống kênh mương, thủy lợi được Chương trình 135 đầu tư, hỗ trợ vốn xây dựng để kiên cố hóa, giúp người dân có nước sinh hoạt, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
 • Từ nguồn vốn Chương trình 135, đồng bào DTTS phát triển các ngành nghề thủ công
 • Chương trình 135 hỗ trợ bò giống để phát triển đàn và lấy sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Chương trình 135 hỗ trợ bò giống để phát triển đàn và lấy sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Nhiều sản phẩm nông nghiệp được đồng bào DTTS giới thiệu tại các hội trợ
 • L2-2006-2019-25
 • Người dân phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Người dân phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Người dân phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Người dân phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Người dân phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Người dân phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Người dân phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Người dân phát triển kinh tế hộ gia đình từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
 • Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất tạo cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống