Phân định KV theo trình độ phát triển 201-2015
Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Phòng ban Ngày ban hành Ngày hiệu lực
135/QĐ-UBDT

Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2019

  • -135-qd-ubdt.signed-1.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 21/03/2019 21/03/2019
601/QĐ- UBDT

Quyết định công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.

  • -601 -QĐ- UBDT.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 29/10/2015 29/10/2015
01/2012/TT-UBDT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

  • -20121024_hd01_ubdt.pdf
Thông tư Uỷ ban Dân tộc 24/10/2012 24/10/2012
30/2012/QĐ-TTg

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015

  • -20120718_qd30_ttg.pdf
Quyết định Thủ tướng Chính phủ 18/07/2012 18/07/2012
447/QĐ-UBDT

Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

  • -
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 19/09/2013 19/09/2013
68/UBQD

Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao

  • -QD68_1997UBDTMN.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc và Miền núi 09/08/1997 09/08/1997
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối