Vùng dân tộc và miền núi
Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Phòng ban Ngày ban hành Ngày hiệu lực
268/QĐ-UBDT

Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2010 - 2020 và đề xuất khung Chương 135 giai đoạn 2021 - 2025

 • -268-qd-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 13/05/2019 13/05/2019
460/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -460-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/05/2019 10/05/2019
460/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -460-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/05/2019 10/05/2019
259/QĐ-UBDT

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 10 dự án “Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT 135 tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2019

 • -259-qd-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 06/05/2019 06/05/2019
418/UBDT-VP135

V/v báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

 • -418-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
420/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -420-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
411/UBDT-VP135

V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025

 • -411-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 25/04/2019 25/04/2019
153/QĐ-UBDT

Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về "đào tạo, bồi dưỡng, bố trí,sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tôc thiểu số" và kế hoạch kiểm tra Dự án 2 (chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và tổ chức Hội thảo vùng

 • -153-qd-ubdt-1.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 28/03/2019 28/03/2019
1295/UBDT-VP135

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu

 • -1295-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 23/11/2017 23/11/2017
782/UBDT-VP135

V/v Tham gia góp ý chủ trương xây dựng DA hỗ trợ thôn bản ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020

 • -1_782-UBDT-VP135.pdf
Công văn - 11/08/2017 11/08/2017
744/UBDT-VP135

V/v Dự kiến Kế hoạch 2018 và giai đoạn 2018-2020

 • -774-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/08/2017 10/08/2017
691/UBDT-VP135

V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 • -691-UBDT-VP135.pdf
Báo cáo Uỷ ban Dân tộc 24/07/2017 24/07/2017
414/QĐ-UBDT

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

 • -414- QD-UBDT.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 11/07/2017 11/07/2017
13/TTr-UBDT

Về việc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

 • -13-TTr-UBDT.pdf
Tờ trình Uỷ ban Dân tộc 26/06/2017 26/06/2017
900/QĐ-TTg

Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

 • -Quyết định 900.QĐ.TTg về diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017.2020 (1).pdf
Quyết định Thủ tướng Chính phủ 20/06/2017 20/06/2017
01/2017/TT-UBDT

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

 • -TT_HuongDanCT135_2017.pdf
Thông tư Uỷ ban Dân tộc 10/05/2017 10/05/2017
21/UB-QĐ

Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao

 • -qd21_1993_ct135.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc và Miền núi 26/01/1993 26/01/1993
42/UB-QĐ

Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao

 • -42_QD_UB.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc và Miền núi 23/05/1997 23/05/1997
274/QĐ-UBDT

Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

 • -qd274_2011_ubdt.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 16/09/2011 16/09/2011
21/1998/QĐ-UBDT&MN

Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc đồng bằng

 • -1_QD21_1998UBDTMN.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc và Miền núi 25/02/1998 25/02/1998
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối