Nguồn vốn viện trợ của Ai-len
Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Phòng ban Ngày ban hành Ngày hiệu lực
421/UBDT-CSDT

V/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29/2013/QĐ-TTg và Chương trình 135 năm 2014-2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

 • -421-ubdt-csdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
839/UBDT-VP135

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2016

 • -839-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 22/08/2017 22/08/2017
836/UBDT-VP135

V/v Kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2016

 • -1_1_836-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 21/08/2017 21/08/2017
483/UBDT-VP135

V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2016 đối với tỉnh Quãng Ngãi

 • -1_483-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 30/05/2017 30/05/2017
473/UBDT-VP135

V/v sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2014 còn dư sau đầu tư cho công tác duy tu, bảo dưỡng

 • -1_473-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 29/05/2017 29/05/2017
412/UBDT-VP135

V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc CT135 năm 2016

 • -412-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 11/05/2017 11/05/2017
392/UBDT-VP135

V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135

 • -392-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 05/05/2017 05/05/2017
191/UBDT-VP135

V/v triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán khoản viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135

 • -191-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 06/03/2017 06/03/2017
840/UBDT-VP135

V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã thuộc Chương trình 135 năm 2013

 • -840- UBDT- VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 14/08/2015 14/08/2015
390/UBDT-VP135

V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 năm 2011

 • -390 Kinh phí còn dư Ailen.pdf
Thông báo Uỷ ban Dân tộc 25/04/2015 25/04/2015
01/TTr-UBDT

Về việc phê duyệt phương án xử lý kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2011

 • -so 01 to trinh ve viec phe duyet phuong an xu ly con du tu nguon von vien tro khong hoan lai cua chinh phu ai len cho cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh 135 nam 2011 040.pdf
Tờ trình Uỷ ban Dân tộc 06/02/2015 06/02/2015
1404/UBDT-VP135

V/v xử lý kinh phí còn dư thuộc Chương trình 135 tại các địa phương từ nguồn vốn 7,5 triệu Euro của Chính phủ Ai Len

 • -so 1404 vp 135 vv xu ly kinh phi con du thuoc CT 135 tai cac dia phuong tu nguon von 7.5 trieu euro cua chinh phu Ai Len 2.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 25/12/2014 25/12/2014
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối