Tin tổng hợp

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (tháng 11/2021)

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (tháng 11/2021)... Xem thêm

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (tháng 9/2021)

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (tháng 9/2021)... Xem thêm

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (tháng 6/2021)

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (tháng 6/2021)... Xem thêm

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (tháng 3/2021)

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (tháng 3/2021)... Xem thêm

Để giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số cần tích hợp các chính sách

Giảm nghèo bền vững là chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, thể hiện quan điểm, tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu, nhiệm vụ ... Xem thêm

Những nỗ lực giảm nghèo ở Tuyên Quang

Qua hơn hai năm thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Tuyên Quang đã giảm được 8,49% (từ 27,81% đầu năm 2016 xuống còn 19,32% cuối năm 2017), tương đương 16.183 hộ gia đình đã ... Xem thêm

Bạc Liêu: Triển khai thực hiện Chương trình 135 cho 10 xã, 41 ấp

Thực hiện Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, 10 xã, 41 ấp đặc biệt khó khăn trong tỉnh vừa được đầu tư 26,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình ... Xem thêm

Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên được đầu tư trên 718,11 tỷ đồng từ Chương trình 135

Theo ông Nguyễn Xuân Đức - Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ủy ban Dân tộc), năm 2018, Nhà nước đã đầu tư hơn 718,11 tỷ đồng từ Chương trình 135 cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.... Xem thêm

Huyện nghèo Nam Trà giảm nghèo bền vững bằng triển khai chương trình “Ba kèm một”

Nằm ở vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam, Nam Trà My là một trong những huyện đặc biệt nghèo của cả nước. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, với gần 71% và trên 2% hộ cận nghèo. Do vậy, để giảm ... Xem thêm

Văn bản điều hành