Tin giảm nghèo

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là một kỳ tích lịch sử

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra ngày 05/5/2020. Tại Phiên họp, bên cạnh việc thảo luận, đánh giá nhiều vấn đề về tình ... Xem thêm

Thực hiện tốt các chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, Bạc Liêu đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, tập trung giảm nghèo, không ngừng nâng cao ... Xem thêm

Trà Vinh: Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc Khmer

Từ nguồn vốn Trung ương phân bổ để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, tỉnh Trà Vinh đã tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống cơ ... Xem thêm

Trà Vinh phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer

Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào Khmer ngày càng hoàn thiện. Giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân hơn 236 tỷ đồng xây dựng 154 công trình, dự án, cầu, đường giao thông tại các ... Xem thêm

Trà Vinh tập trung nhiều nguồn lực giảm nghèo

Từ nguồn vốn Trung ương phân bổ để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ... Xem thêm

Trồng vầu giúp người dân miền núi Lang Chánh giảm nghèo

Mô hình trên mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với người dân, giá khai thác là 170.000 đồng/tạ. Bình quân một gia đình 2 người có thể khai thác 2 - 3 tạ/ngày, thu nhập 600.000 - 700.000 ... Xem thêm

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Thanh Hóa

Quan Sơn là huyện biên giới đặc biệt khó khăn, dân số chủ yếu là người dân tộcThái, Mường và Môngsinh sống. Trong giai đoạn 2014-2019, huyện đã được Chương trình 135, Nghị quyết 30a, Chương trình xây dựng nông ... Xem thêm

Đổi thay ở các phum, sóc vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng

Thông qua Chương trình 135, những chính sách dân tộc, đời sống của người dân các xã, ấp đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ rệt. Trình độ dân trí và năng lực quản lý, điều hành của hệ ... Xem thêm

Huyện Mường Lát phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông đặc biệt khó khăn

Mường Lát là huyện biên giới nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa, đồng bào dân tộc Mông có 3.148 hộ với 16.564 khẩu, cư trú tập trung ở 38 bản, thuộc 6 xã dọc biên giới. Đồng bào dân tộc Mông ... Xem thêm

Văn bản điều hành