Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Tiêu đề: Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu văn bản 900/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày ban ký: 20/06/2017
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: Quyết định 900.QĐ.TTg về diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017.2020 (1).pdfVăn bản khác