Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao

Tiêu đề: Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao
Số/Ký hiệu văn bản 68/UBQD
Ngày ban hành: 09/08/1997
Ngày ban ký: 09/08/1997
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hoàng Đức Nghi
Trích yếu: Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: QD68_1997UBDTMN.pdf