Quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chí từng khu vực ở vùng Dân tộc và Miền núi

Tiêu đề: Quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chí từng khu vực ở vùng Dân tộc và Miền núi
Số/Ký hiệu văn bản 41/UB-TT
Ngày ban hành: 08/01/1996
Ngày ban ký: 08/01/1996
Loại văn bản: Thông tư
Người ký: HOÀNG ĐỨC NGHI
Trích yếu: Quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chí từng khu vực ở vùng Dân tộc và Miền núi
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: TT41_1996UBDTMN.doc