Về việc: Công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao

Tiêu đề: Về việc: Công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao
Số/Ký hiệu văn bản 26/1998/QĐ-UB
Ngày ban hành: 18/03/1998
Ngày ban ký: 18/03/1998
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hoàng Đức Nghi
Trích yếu: Về việc: Công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: QD26_1998UBDTMN.pdf