Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao

Tiêu đề: Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao
Số/Ký hiệu văn bản 42/UB-QĐ
Ngày ban hành: 23/05/1997
Ngày ban ký: 23/05/1997
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hoàng Đức Nghi
Trích yếu: Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 42_QD_UB.pdf