Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc đồng bằng

Tiêu đề: Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc đồng bằng
Số/Ký hiệu văn bản 21/1998/QĐ-UBDT&MN
Ngày ban hành: 25/02/1998
Ngày ban ký: 25/02/1998
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hoàng Đức Nghi
Trích yếu: Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc đồng bằng
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: QD21_1998UBDTMN.pdf