Giấy mời Dự Họp triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135 năm tài khóa 2018 (Quảng Trị)

Tiêu đề: Giấy mời Dự Họp triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135 năm tài khóa 2018 (Quảng Trị)
Số/Ký hiệu văn bản 141/GM-UBDT
Ngày ban hành: 11/11/2019
Ngày ban ký: 11/11/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lò Quang Tú
Trích yếu: Giấy mời Dự Họp triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135 năm tài khóa 2018 (Quảng Trị)
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 141-gm-ubdt.signed.pdfVăn bản khác