Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) giai đoạn 2010 đến nay

Tiêu đề: Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) giai đoạn 2010 đến nay
Số/Ký hiệu văn bản 135/BC-UBDT
Ngày ban hành: 25/09/2019
Ngày ban ký: 25/09/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Y Thông
Trích yếu: Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) giai đoạn 2010 đến nay
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 135-bc-ubdt.signed.pdfVăn bản khác