V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2019

Tiêu đề: V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2019
Số/Ký hiệu văn bản 1359/UBDT-ĐPI
Ngày ban hành: 08/11/2019
Ngày ban ký: 08/11/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Nguyễn Quang Đức
Trích yếu: V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2019
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1359-ubdt-dpi.signed.pdfVăn bản khác