V/v xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình CSHT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tiêu đề: V/v xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình CSHT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Số/Ký hiệu văn bản 1002/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 04/09/2019
Ngày ban ký: 04/09/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Y Thông
Trích yếu: V/v xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình CSHT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1002-ubdt-vp135.signed.pdf