V/v Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án theo Nghị quyết số 137/NQ-CP; kiểm tra CT135 và Quyết định 2086/QĐ-TTg

Tiêu đề: V/v Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án theo Nghị quyết số 137/NQ-CP; kiểm tra CT135 và Quyết định 2086/QĐ-TTg
Số/Ký hiệu văn bản 765/UBDT-ĐPI
Ngày ban hành: 16/07/2019
Ngày ban ký: 16/07/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: V/v Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án theo Nghị quyết số 137/NQ-CP; kiểm tra CT135 và Quyết định 2086/QĐ-TTg
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 765-ubdt-dpi.signed.pdfVăn bản khác