V/v báo cáo bổ sung phục vụ Đoàn giám sát của UBTVQH

Tiêu đề: V/v báo cáo bổ sung phục vụ Đoàn giám sát của UBTVQH
Số/Ký hiệu văn bản 1001/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 04/09/2019
Ngày ban ký: 04/09/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Y Thông
Trích yếu: V/v báo cáo bổ sung phục vụ Đoàn giám sát của UBTVQH
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1001-ubdt-vp135.signed.pdfVăn bản khác