V/v dự kiến kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (nguồn vốn sự nghiệp)

Tiêu đề: V/v dự kiến kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (nguồn vốn sự nghiệp)
Số/Ký hiệu văn bản 751/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 12/07/2019
Ngày ban ký: 12/07/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: V/v dự kiến kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (nguồn vốn sự nghiệp)
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 751-ubdt-vp135.signed.pdfVăn bản khác