V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về phát triển giáo dục và đào tạovùng DTTS&MN và Chương trình 135.

Tiêu đề: V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về phát triển giáo dục và đào tạovùng DTTS&MN và Chương trình 135.
Số/Ký hiệu văn bản 961/UBDT-PC
Ngày ban hành: 27/08/2019
Ngày ban ký: 27/08/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lý Anh Tuấn
Trích yếu: V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về phát triển giáo dục và đào tạovùng DTTS&MN và Chương trình 135.
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 961-ubdt-pc.signed.pdfVăn bản khác