Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2010 - 2020 và đề xuất khung Chương 135 giai đoạn 2021 - 2025

Tiêu đề: Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2010 - 2020 và đề xuất khung Chương 135 giai đoạn 2021 - 2025
Số/Ký hiệu văn bản 268/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 13/05/2019
Ngày ban ký: 13/05/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2010 - 2020 và đề xuất khung Chương 135 giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 268-qd-ubdt.signed.pdfVăn bản khác