Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về "đào tạo, bồi dưỡng, bố trí,sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tôc thiểu số" và kế hoạch kiểm tra Dự án 2 (chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và tổ chức Hội thảo vùng

Tiêu đề: Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về "đào tạo, bồi dưỡng, bố trí,sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tôc thiểu số" và kế hoạch kiểm tra Dự án 2 (chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và tổ chức Hội thảo vùng
Số/Ký hiệu văn bản 153/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 28/03/2019
Ngày ban ký: 28/03/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về "đào tạo, bồi dưỡng, bố trí,sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tôc thiểu số" và kế hoạch kiểm tra Dự án 2 (chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và tổ chức Hội thảo vùng
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 153-qd-ubdt-1.pdfVăn bản khác