Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 10 dự án “Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT 135 tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2019

Tiêu đề: Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 10 dự án “Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT 135 tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2019
Số/Ký hiệu văn bản 259/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 06/05/2019
Ngày ban ký: 06/05/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 10 dự án “Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT 135 tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2019
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 259-qd-ubdt.signed.pdfVăn bản khác