V/v báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiêu đề: V/v báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.
Số/Ký hiệu văn bản 418/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày ban ký: 26/04/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: V/v báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 418-ubdt-vp135.signed.pdfVăn bản khác