V/v rà soát, xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Tiêu đề: V/v rà soát, xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu văn bản 420/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày ban ký: 26/04/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Võ Văn Bảy
Trích yếu: V/v rà soát, xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 420-ubdt-vp135.signed.pdfVăn bản khác