Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Tiêu đề: Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu văn bản 414/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 11/07/2017
Ngày ban ký: 11/07/2017
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 414- QD-UBDT.pdfVăn bản khác