Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Tiêu đề: Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Số/Ký hiệu văn bản 01/2017/TT-UBDT
Ngày ban hành: 10/05/2017
Ngày ban ký: 10/05/2017
Loại văn bản: Thông tư
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: TT_HuongDanCT135_2017.pdfVăn bản khác