V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025

Tiêu đề: V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025
Số/Ký hiệu văn bản 411/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 25/04/2019
Ngày ban ký: 25/04/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Nông Quốc Tuấn
Trích yếu: V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 411-ubdt-vp135.signed.pdfVăn bản khác