V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tiêu đề: V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Số/Ký hiệu văn bản 691/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 24/07/2017
Ngày ban ký: 24/07/2017
Loại văn bản: Báo cáo
Người ký: Võ Văn Bảy
Trích yếu: V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 691-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác