V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã thuộc Chương trình 135 năm 2013

Tiêu đề: V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã thuộc Chương trình 135 năm 2013
Số/Ký hiệu văn bản 840/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 14/08/2015
Ngày ban ký: 14/08/2015
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Sơn Phước Hoan
Trích yếu: V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã thuộc Chương trình 135 năm 2013
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 840- UBDT- VP135.pdfVăn bản khác