V/v báo cáo thực hiện Dự án 4 truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2019

Tiêu đề: V/v báo cáo thực hiện Dự án 4 truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2019
Số/Ký hiệu văn bản 485/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 17/05/2019
Ngày ban ký: 17/05/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Y Thông
Trích yếu: V/v báo cáo thực hiện Dự án 4 truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2019
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 485-ubdt-vp135.signed.pdfVăn bản khác