V/v Dự kiến Kế hoạch 2018 và giai đoạn 2018-2020

Tiêu đề: V/v Dự kiến Kế hoạch 2018 và giai đoạn 2018-2020
Số/Ký hiệu văn bản 744/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 10/08/2017
Ngày ban ký: 10/08/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đinh Quế Hải
Trích yếu: V/v Dự kiến Kế hoạch 2018 và giai đoạn 2018-2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 774-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác