V/v hướng dẫn triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2016

Tiêu đề: V/v hướng dẫn triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2016
Số/Ký hiệu văn bản 839/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 22/08/2017
Ngày ban ký: 22/08/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đinh Quế Hải
Trích yếu: V/v hướng dẫn triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2016
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 839-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác