V/v Kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2016

Tiêu đề: V/v Kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2016
Số/Ký hiệu văn bản 836/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 21/08/2017
Ngày ban ký: 21/08/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: V/v Kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2016
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1_1_836-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác