V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc CT135 năm 2016

Tiêu đề: V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc CT135 năm 2016
Số/Ký hiệu văn bản 412/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 11/05/2017
Ngày ban ký: 11/05/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đinh Quế Hải
Trích yếu: V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc CT135 năm 2016
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 412-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác