V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135

Tiêu đề: V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135
Số/Ký hiệu văn bản 392/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày ban ký: 05/05/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 392-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác