V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 năm 2011

Tiêu đề: V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 năm 2011
Số/Ký hiệu văn bản 390/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 25/04/2015
Ngày ban ký: 25/04/2015
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Sơn Phước Hoan
Trích yếu: V/v sử dụng kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 năm 2011
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 390 Kinh phí còn dư Ailen.pdfVăn bản khác