V/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29/2013/QĐ-TTg và Chương trình 135 năm 2014-2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

Tiêu đề: V/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29/2013/QĐ-TTg và Chương trình 135 năm 2014-2016 của UBND tỉnh Trà Vinh
Số/Ký hiệu văn bản 421/UBDT-CSDT
Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày ban ký: 26/04/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: V/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29/2013/QĐ-TTg và Chương trình 135 năm 2014-2016 của UBND tỉnh Trà Vinh
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 421-ubdt-csdt.signed.pdfVăn bản khác