V/v sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2014 còn dư sau đầu tư cho công tác duy tu, bảo dưỡng

Tiêu đề: V/v sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2014 còn dư sau đầu tư cho công tác duy tu, bảo dưỡng
Số/Ký hiệu văn bản 473/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 29/05/2017
Ngày ban ký: 29/05/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đinh Quế Hải
Trích yếu: V/v sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2014 còn dư sau đầu tư cho công tác duy tu, bảo dưỡng
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1_473-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác