V/v Tham gia góp ý chủ trương xây dựng DA hỗ trợ thôn bản ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020

Tiêu đề: V/v Tham gia góp ý chủ trương xây dựng DA hỗ trợ thôn bản ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu văn bản 782/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 11/08/2017
Ngày ban ký: 11/08/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đinh Quế Hải
Trích yếu: V/v Tham gia góp ý chủ trương xây dựng DA hỗ trợ thôn bản ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1_782-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác