V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu

Tiêu đề: V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu
Số/Ký hiệu văn bản 1295/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 23/11/2017
Ngày ban ký: 23/11/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Hà Hùng
Trích yếu: V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1295-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác