V/v triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán khoản viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135

Tiêu đề: V/v triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán khoản viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135
Số/Ký hiệu văn bản 191/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 06/03/2017
Ngày ban ký: 06/03/2017
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: V/v triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán khoản viện trợ của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 191-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác