V/v xử lý kinh phí còn dư thuộc Chương trình 135 tại các địa phương từ nguồn vốn 7,5 triệu Euro của Chính phủ Ai Len

Tiêu đề: V/v xử lý kinh phí còn dư thuộc Chương trình 135 tại các địa phương từ nguồn vốn 7,5 triệu Euro của Chính phủ Ai Len
Số/Ký hiệu văn bản 1404/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 25/12/2014
Ngày ban ký: 25/12/2014
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Sơn Phước Hoan
Trích yếu: V/v xử lý kinh phí còn dư thuộc Chương trình 135 tại các địa phương từ nguồn vốn 7,5 triệu Euro của Chính phủ Ai Len
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: so 1404 vp 135 vv xu ly kinh phi con du thuoc CT 135 tai cac dia phuong tu nguon von 7.5 trieu euro cua chinh phu Ai Len 2.pdfVăn bản khác