Về việc phê duyệt phương án xử lý kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2011

Tiêu đề: Về việc phê duyệt phương án xử lý kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2011
Số/Ký hiệu văn bản 01/TTr-UBDT
Ngày ban hành: 06/02/2015
Ngày ban ký: 06/02/2015
Loại văn bản: Tờ trình
Người ký: Sơn Phước Hoan
Trích yếu: Về việc phê duyệt phương án xử lý kinh phí còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2011
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: so 01 to trinh ve viec phe duyet phuong an xu ly con du tu nguon von vien tro khong hoan lai cua chinh phu ai len cho cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh 135 nam 2011 040.pdfVăn bản khác