Về việc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Tiêu đề: Về việc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu văn bản 13/TTr-UBDT
Ngày ban hành: 26/06/2017
Ngày ban ký: 26/06/2017
Loại văn bản: Tờ trình
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: Về việc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 13-TTr-UBDT.pdfVăn bản khác