Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
141/GM-UBDT

Giấy mời Dự Họp triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135 năm tài khóa 2018 (Quảng Trị)

 • -141-gm-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 11/11/2019 11/11/2019
145/GM-UBDT

Giấy mời Dự Họp triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135 năm tài khóa 2018 (gửi tỉnh Hà Giang)

 • -145-gm-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 11/11/2019 11/11/2019
143/GM-UBDT

Giấy mời Dự Họp triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135 năm tài khóa 2018 (gửi tỉnh Kon Tum)

 • -143-gm-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 11/11/2019 11/11/2019
1359/UBDT-ĐPI

V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2019

 • -1359-ubdt-dpi.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 08/11/2019 08/11/2019
135/BC-UBDT

Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) giai đoạn 2010 đến nay

 • -135-bc-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 25/09/2019 25/09/2019
1001/UBDT-VP135

V/v báo cáo bổ sung phục vụ Đoàn giám sát của UBTVQH

 • -1001-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 04/09/2019 04/09/2019
1002/UBDT-VP135

V/v xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình CSHT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 • -1002-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 04/09/2019 04/09/2019
961/UBDT-PC

V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về phát triển giáo dục và đào tạovùng DTTS&MN và Chương trình 135.

 • -961-ubdt-pc.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 27/08/2019 27/08/2019
765/UBDT-ĐPI

V/v Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án theo Nghị quyết số 137/NQ-CP; kiểm tra CT135 và Quyết định 2086/QĐ-TTg

 • -765-ubdt-dpi.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 16/07/2019 16/07/2019
751/UBDT-VP135

V/v dự kiến kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (nguồn vốn sự nghiệp)

 • -751-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 12/07/2019 12/07/2019
711/UBDT-VP135

V/v chuẩn bị tham luận tại Hội thảo

 • -cv-dat-tham-luan.signed.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 03/07/2019 03/07/2019
485/UBDT-VP135

V/v báo cáo thực hiện Dự án 4 truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2019

 • -485-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 17/05/2019 17/05/2019
268/QĐ-UBDT

Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2010 - 2020 và đề xuất khung Chương 135 giai đoạn 2021 - 2025

 • -268-qd-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 13/05/2019 13/05/2019
460/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -460-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/05/2019 10/05/2019
460/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -460-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/05/2019 10/05/2019
259/QĐ-UBDT

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 10 dự án “Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT 135 tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2019

 • -259-qd-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 06/05/2019 06/05/2019
418/UBDT-VP135

V/v báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

 • -418-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
420/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -420-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
421/UBDT-CSDT

V/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29/2013/QĐ-TTg và Chương trình 135 năm 2014-2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

 • -421-ubdt-csdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
411/UBDT-VP135

V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025

 • -411-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 25/04/2019 25/04/2019
Trang 1 trong 25Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối