167 cán bộ cấp xã, thôn được tập huấn triển khai xây dựng nông thôn mới

Trong hai ngày (12 và13/9), tại thành phố Lào Cai, Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

Tham gia lớp tập huấn có 167 cán bộ xã và cán bộ thôn thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu và thôn nông thôn mới của huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ cơ sở được tiếp thu 6 chuyên đề cơ bản, gồm: Tổng quan về Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và Kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Một số kinh nghiệm trong triển khai xây dựng nông thôn mới; Giải pháp thực hiện; Nguồn lực xây dựng nông thôn mới và cơ chế chính sách huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Thôn kiểu mẫu; Thực hành lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới…

Cũng tại lớp tập huấn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai đã trả lời trực tiếp các kiến nghị từ cán bộ cơ sở về tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương, những đề nghị về cơ chế, chính sách cũng như những vướng mắc trong triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để kịp thời có những tháo gỡ.

Sau lớp tập huấn, cán bộ cơ sở sẽ là những hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần có hiệu quả trong hoàn thành chương trình nông thôn mới theo đúng tiến độ; đặc biệt là phấn đấu đưa các xã theo kế hoạch năm 2016 sẽ “về đích” nông thôn mới đúng hẹn.

 In bài viết
Văn bản điều hành