Góp ý kiến Dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. 

Chi tiết nội dung dự thảo Báo cáo xem tại đây

Thông tư hướng dẫn xem tại đây 

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn

 

Trân trọng cám ơn.

 In bài viết
Văn bản điều hành