Dự thảo đánh giá hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA)

Ủy ban Dân tộc trân trọng đăng tải dự thảo đánh giá hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA) cho Chương trình hỗ trợ của WB về hai Chương trình: Chương trình MTQG xây dưng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.
Phiên bản Tiếng Việt xem tại đây
Phiên bản Tiếng Anh xem tại đây
 In bài viết
Văn bản điều hành