Hướng dẫn công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135

Thực hiện Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135:

Tải công văn tại đây

Địa chỉ tải phần mềm và tài liệu hướng dẫn liên quan tại đây

 In bài viết
Văn bản điều hành